ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มบส. จัดกิจกรรม “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”

20151201_satit-bike4dad

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มบส. จัดกิจกรรม “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ”

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ “Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สาธิตฯ ภานในงานมีฐานกิจกรรมต่างๆมากมายจากทางโรงเรียน และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองจัดเตรียมจักรยานของนักเรียนให้กับทางโรงเรียนภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันงาน


 

:: BSRU News ::