มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบ 2) ปีการศึกษา 2562

 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการดังนี้
– ตรวจสอบผลการคัดเลือกและบันทึกข้อมูล ได้ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร > แก้ไขข้อมูลก่อนรายงานตัว
– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัวนักศึกษาเบื้องต้น ได้ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission
– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1

:: BSRU News ::