[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ
สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์”

—-

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 7

—-

🎯🎯🎯 ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 📌📌📌

รับจำนวนจำกัด 200 คน

—-

ลงทะเบียนสมัครได้ที่ :
https://forms.gle/ERCDn8BRvbL2nPEY8

รายละเอียดกำหนดการ :

http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/pdf/Schedule-Guncha040762.pdf

—-

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร โทรศัพท์ 083 455 5113
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์ โทรศัพท์ 087 075 1127
เว็บไซต์ http://sci.bsru.ac.th

—-

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

—-

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::