[ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – งานประชุมทางวิชาการ ICMS2019 วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

งานประชุมทางวิชาการ ICMS2019

วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562
—-

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนองานประชุมทางวิชาการ ICMS2019 ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ส่งบทความได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
—-
ภายในวันที่ 20 พ.ค. 62
—-
รูปแบบการเขียน ดาวน์โหลดที่
https://drive.google.com/file/d/1kdgt7aXYw1s6Jf-rosy9bNUaXdPUSYEb/view?usp=sharing
—-
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ผศ.ดร.เกษม ตริตระการ
โทร 0819077231
Email: sckasame@bsru.ac.th
Line ID: kasame.tr

—-

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

—-

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::