มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

รอบที่ 4 admissions รับสมัคร 9-19 พฤษภาคม 2562
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ http://mytcas.com หรือ http://admission.bsru.ac.th

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

จำนวนรับ 2,332 คน

:: BSRU News ::