เปิดรับสมัคร รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน วันที่ 17-29 เมษายน 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
รับสมัคร 17-29 เมษายน 2562
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com

:: BSRU News ::