คณะผู้บริหารจาก LIPA CITY Colleges (LCC) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะครุศาสตร์

เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาประมวล คณะผู้บริหารจาก LIPA CITY Colleges (LCC) ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะครุศาสตร์
ในประเด็นเรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ และงานวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะ

อ่านต่อ

:: BSRU News ::