ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อผ้าสีม่วงต่างๆ เพื่อแสดงสัญลักษณ์และเข้าร่วม การประชุมเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต”

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ใส่เสื้อผ้าสีม่วงต่างๆ เพื่อแสดงสัญลักษณ์และเข้าร่วม การประชุมเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต”

:: BSRU News ::