[ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ] – ขอเรียนเชิญทุกท่าน เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน ช้อปๆ ชิลๆ อุดหนุนของถูก ได้ที่ หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ เริ่มเปิดให้บริการแล้ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ณ อาคาร 9 ชั้น 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมแล้วค่ะ …
หน่วยส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์
เริ่มเปิดให้บริการแล้ว วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
ณ อาคาร 9 ชั้น 1

ขอเรียนเชิญทุกท่าน
เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชน
ช้อปๆ ชิลๆ อุดหนุนของถูก แวะมาได้นะคะ 🙂

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY
#BSRU
#SCIENCEANDTECHNOLOGY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::