ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้าย !!

 

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบสุดท้าย !! สำหรับนักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2541 โดยนักศึกษาจะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบบริการนักศึกษา “mis.bsru.ac.th” ก่อน แล้ว Print ใบคำร้อง (สก.3) พร้อมเอกสารต่างๆ ติดต่อยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 อาคาร 1 ชั้น 3
—-
ติดตามข้อมูลได้ที่เพจ : ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

:: BSRU News ::