ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1/1 และ รอบที่ 1/2)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio ปีการศึกษา 2562
(รอบที่ 1/1 และ รอบที่ 1/2)

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

หรือลิงก์ตรงได้ >> ที่นี่ <<

:: BSRU News ::