มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
—-
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562
Colorful Party Theme

06.00 น. พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ 35 ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ
08.30 น. ลงทะเบียนร่วมประชุม หย่อนบัตรลุ้นรางวัล (ปิดกล่องเวลา 09.00 น.)
09.00 น. พิธีเปิดการประชุมพร้อมจับรางวัลของขวัญปีใหม่
09.30 น. ร่วมกิจกรรมการประชุม
17.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ อาคาร 1 ชั้น 4
18.30 น. จับฉลากของขวัญปีใหม่จากมหาวิทยาลัย ผู้มีอุปการคุณ และผู้บริหารการมอบรางวัลผู้แต่งกาย ColorFul Party Theme ได้โดดเด่น

รับฟังการบรรเลงดนตรีและการแสดงต่างๆ จากมหาวิทยาลัยการดนตรีและคณะ

:: BSRU News ::