ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) แบบอย่างของผู้มีคุณธรรมและผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสยามประเทศ
—-
ระหว่างวันที่ 13 – 15 , 17 – 19 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดตามกำหนดการกิจกรรมงานได้ที่ : www.bsru.ac.th

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

:: BSRU News ::