ประกาศ ดับไฟฟ้า

ประกาศ ดับไฟฟ้า
—-
กองอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ได้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเพื่อดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า เขตสาธิตฯ เนื่องจากมีโครงการปรับปรุงเมนส์ส่งไฟฟ้าฯ

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.00 – 17.00 น.
—-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายประสิทธิ์ ทองสิน วิศวกรไฟฟ้า สังกัดกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โทร. 086-881-1620

**ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

:: BSRU News ::