ประกาศโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

ประกาศโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔

ตามรายชื่อ : http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-14-ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบผ่านโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษา-61.pdf

:: BSRU News ::