สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๑ “สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์องค์มหาวชิราลงกรณฯ”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ
ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๑
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์องค์มหาวชิราลงกรณฯ”
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๖,๐๐๐ บาท
สามารถสมัครประกวดนางนพมาศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/…/2018-11-22-หลักเกณฑ์-ใบสมัคร-กำ…
ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

:: BSRU News ::