ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่2“

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ  ครั้งที่2“  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ขอขอบคุณ ที่มีส่วนร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของเราเพื่อพัฒนาการจัดงานในโอกาสต่อไป

คลิกที่นี้ >>>  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0z3XYIs1TEuVAE9VGGJIvLeMt7nVrIVDt9I-EGAiDLRUQzc3QzZaTkowUFQyN0RSWDNJVzIxS1ZYWi4u

:: BSRU News ::