ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://dsad.bsru.ac.th/bsrurun/index.php

:: BSRU News ::