คนหลังกล้องมุมมองหลังเลนส์

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “คนหลังกล้องมุมมองหลังเลนส์”

ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
จากประสบการณ์จริง เกี่ยวกับการใช้กล้องขนาดใหญ่ มุมถ่ายภาพเทคนิคต่างๆ ในการถ่ายทำสื่อวิดิทัศน์ การทำงานร่วมกันในกองถ่าย ฯลฯ จากวิทยากรที่มีความสามารถและประสบการณ์โดยตรง

:: BSRU News ::