ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการ English for Work & International Conversation รุ่นที่ 2

ประกาศ สถาบันภาษา จัดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 โครงการ English for Work & International Conversation Free โดยทีมวิทยากรชาวต่างชาติเป็นผู้ฝึกสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่นิสิตนักศึกษา เปิดรับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 – 8 มกราคม 2559 นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถมาติดต่อได้ที่ อาคาร 11 ชั้น 4 สถาบันภาษา หรือ โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่http://ili.bsru.ac.th

1414

:: BSRU News ::