การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้
“การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย”
——
ในวันที่ 1 , 7 พฤศจิกายน 2561
เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 15

:: BSRU News ::