[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::