มบส.ร่วมใจประหยัดพลังงาน

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาร่วมกันประหยัดพลังงานคนละนิด เพื่อมหาวิทยาลัยฯของเราโดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

  • ประหยัดไฟฟ้า
  • ประหยัดนำ้
  • ประหยัดน้ำมัน
  • ลดการใช้กระดาษ

:: BSRU News ::