มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

  1. ทุนศรีสมเด็จ
  2. ทุนประเภทความสามารถพิเศษ
  3. ทุนประเภทพิจารณาผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.bsru.ac.th

 

:: BSRU News ::