ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2561

ขอเรียนเชิญ  คณะกรรมการเครือข่ายนักวางฯ /และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 8/2561
ในวันอังคารที่ 16  ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดตามข่าวสารได้ที่  ↓
Website : plan.bsru.ac.th
Facebook : www.facebook.com/planBSRU
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-473-7000 ต่อ 1400

:: BSRU News ::