ขยายเวลา!! ยื่นจริยธรรมการวิจัยในคน

 

ขยายเวลา!! การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวพ. มบส. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำหรับบุคคลภายใน 500 บาท และบุคคลภายนอก 5,000 บาท

โดยจะคงอัตราค่าธรรมเนียมเดิมไว้ จนถึงวันที่ 26 ต.ค. 2561
หมายเหตุ: ภายหลังจากวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

จะมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6106 ชั้น 10 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ติดต่อ คุณมนัญชยา ประทุม

โทร. 084-682-3878 หรือ โทร 02-473-7000 ต่อภายใน 1603
ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th

:: BSRU News ::