ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบ English Proficiency Test

{Up Next}
📣 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 📣
——————————————————

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบ
English Proficiency Test
-ทดสอบ
วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 61 https://bit.ly/2Ofg1UF
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 61 https://bit.ly/2C6A9B6

สอบถามเพิ่มเติม
0-2473-7000 ต่อ 1740/1742

:: BSRU News ::