ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 68 ทุน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 68 ทุน
—-
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://mis.bsru.ac.th
—-
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้าพิธีมอบทุนการศึกษา
ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 7 ชั้น 15

**หมายเหตุ : แต่งกายชุดพิธีการ

:: BSRU News ::