เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ” ประจำปีการศึกษา 2561

สำหรับ

🎯นักศึกษา ค่าสมัครสอบ   700 บาท

🎯อาจารย์  ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

🎯บุคลากร  ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

-ทดสอบ TOEIC วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

#รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พ.ย. 2561 สมัครได้ด้วยตนเอง

ณ ชั้น 4 อาคาร 11 ฝ่ายจัดอบรม

 

สอบถามเพิ่มเติม

0-2473-7000 ต่อ 1740/1742

:: BSRU News ::