กิจกรรมตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศล และกล่าวแสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม กิจกรรมตักบาตร บำเพ็ญพระราชกุศล และกล่าวแสดงความจงรักภักดี อุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 

:: BSRU News ::