กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2
(ผู้รายงานตัวหลังวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)

วัน เวลาและสถานที่ : วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้อง EDUROAM อาคาร 10 ชั้น 1
——————————
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. โทรศัพท์มือถือ
——————————
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ :
http://mis.bsru.ac.th
——————————
ข้อแนะนำ : กดปุ่ม Ctrl+F ค้นหาด้วยรหัสนักศึกษาหรือชื่อ-สกุล เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลรายชื่อ
——————————
กรณีที่ไม่สามารถรับบัตรศึกษาในวัน และเวลาดังกล่าวได้
สามารถติดต่อขอรับบัตร ภายใน 1 เดือน หลังจากวันที่ 18 ตุลาคม 2561
ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา 08.30 – 15.30 น.
———————————————-

:: BSRU News ::