จะมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สวพ. มบส. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำหรับบุคคลภายใน 500 บาท และบุคคลภายนอก 5,000 บาท

อัตรานี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 10 ต.ค.2561 หมายเหตุ: ภายหลังจากวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

จะมีการปรับค่าธรรมเนียมขึ้น ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

6106 ชั้น 10 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดต่อ คุณแนน โทร. 084-682-3878 หรือ

โทร 02-473-7000 ต่อภายใน 1603 ศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมผ่าน

เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th

:: BSRU News ::