[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – นักศึกษาสาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร การแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand’s International Culinary Cup 2018 ได้รับรางวัล ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

วันที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand’s International Culinary Cup 2018 ณ ไบเทค บางนา

—-

มีนักศึกษาได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ในประเภท Modern Thai Cuisine คือ นางสาวเบ็ญจมาศ โกยทรัพย์ และนายรามรักษ์ เที่ยงตรง
รางวัล 1 เหรียญเงิน คือ นายวิชานนท์ ลพยุยง

และรางวัล 1 เหรียญทองแดง คือ นางสาวสุรัสวดี แก้วประชา

นอกจากนี้ยังได้รับ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันประเภท Duck Main Course คือ นางสาวสรวงกรณ์ นาคเวช

—-

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::