บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ดังนี้

 

  1. 1. หลักสูตร “การคิดออกแบบนวัตกรรมสร้างธุรกิจตนเอง”คุณจะได้เรียนรู้การคิดออกแบบธุรกิจ กระบวนการการเข้าใจลูกค้าและการเลือกปัญหา การสร้างและเลือกไอเดียการทำธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ สำหรับผู้ที่อยากทำธุรกิจ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหน หรือเด็กรุ่นใหม่ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง

อบรมระหว่างวันที่ 7 – 28 ตุลาคม 2561 ระยะเวลาอบรม 4 วัน (ทุกวันอาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

  1. 2. หลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ”คุณจะได้เรียนรู้การทบทวน ปรับปรุงรูปแบบและไอเดียธุรกิจ การทดสอบต้นแบบธุรกิจ การวางแผนพัฒนา การตลาด สรุปรูปแบบเป็นเลิศ เพื่อผู้ประกอบการที่มีธุรกิจแล้ว แต่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้ยอดเยี่ยมยึ่งขึ้น

อบรมระหว่างวันที่ 4 – 25 พฤศจิกายน 2561 ระยะเวลาอบรม 4 วัน (ทุกวันอาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

 

ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท/หลักสูตร

>>> สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.graduate.nu.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5596-8839

:: BSRU News ::