การเสวนา เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก บูรณาการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ

การเสวนา เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก บูรณาการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/281046906058301/
 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง วิจัยและนวัตกรรม กลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/1879953725646941
 
การอภิปราย เรื่อง ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.สิริพร พิทยโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
https://www.facebook.com/nrctofficial/videos/257717665079164/
 
รวมเอกสารประชุมแนวทางแผนบูรณาการ2563
https://drive.google.com/open?id=1ocZYs9XAn-vDR1Pt1G8L1s7PPDm8R2CE

:: BSRU News ::