[งานประกันฯคณะครุศาสตร์] ประชาสัมพันธ์เว็ปไซด์งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดทำเว็ปไซด์งานประกันคุณภาพขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในคณะครุศาสตร์
—-
เข้าเว็ปไซต์ได้ที่ : http://eduqa.bsru.ac.th/

:: BSRU News ::