กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้รายงานตัวก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับผู้รายงานตัวก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2561)
—-
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 แยกคณะ ดังนี้

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 : คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ

เวลาและสถานที่ : เวลา 08.30 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. โทรศัพท์มือถือ

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://goo.gl/SWc6Kh
—–
ข้อแนะนำ : กดปุ่ม Ctrl+F ค้นหาด้วยรหัสนักศึกษาหรือชื่อ-สกุล เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลรายชื่อ

กรณีที่ไม่สามารถรับบัตรนักศึกษาในวัน และเวลาดังกล่าวได้
สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.

:: BSRU News ::