[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – เรียนเชิญ ประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

—-

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดการประชุมผู้ปกครองแยกสาขาวิชา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
(แยกห้องแต่ละสาขา ตามรายละเอียดในกำหนดการ)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและกำหนดการได้ที่เว็บไซต์ :
http://sci.bsru.ac.th/sciweb/menuDownloads.php

หรือ

http://sci.bsru.ac.th/sciweb/file/Annouce-ParentMeeting-130761.pdf

—-

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::