โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งานเอกสารคุณภาพ แบบครบวงจร

 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา งานเอกสารคุณภาพ แบบครบวงจร

เปิดให้บริการ นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลทั่วไป

  • พิมพ์สี- ขาวดำ (ชีทเรียน แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์)
  • เข้าเล่มหนังสือ (ไสกาว ห่วงเหล็ก กระดูกงู ติดเทฟ เย็บกลาง เย็บมุม)
  • เข้าเล่มวิทยานิพนธ์
  • จัด Artwork หนังสือ
  • ออกแบบโปสเตอร์ แผ่นพับ
  • สติกเกอร์ Label
  • นามบัตร การ์ดเชิญ
  • แฟ้มผลงาน Porfolio

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-409-2107-8

 

 

:: BSRU News ::