สำนักวิทยบริการฯ ปิดให้บริการวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561

 

เนื่องจากมีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“การบริหารจัดการห้องสมุดสมัยใหม่” ณ จังหวัดกาญจนบุรี
—-
ขออภัยในความไม่สะดวก

 

:: BSRU News ::