บ้านสมเด็จฯสร้างคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด

 

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
บ้านสมเด็จฯสร้างคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ปัญหายาเสพติด หยุดได้ เริ่มที่ตัวเรา
—-
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/577793652300928/posts/1770070809739867/

:: BSRU News ::