มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้สู่ประชาชนผู้สูงอายุ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้สู่ประชาชนผู้สูงอายุ
โดยมีหลักสูตร กิจกรรม ดูแล และส่งเสริมผู้สูงอายุ จำนวน 21 หลักสูตร ในเขตพื้นที่บริการ เขตธนบุรี เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความสุข ทางกาย ทางวาจา และจิตใจ

เข้าร่วมกิจกรรมฟรี !!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
นางสาวสุจิตรา ใจอิ่มแก้ว 087-562-6427

#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมความรู้สู่ประชาชนผู้สูงอายุ #BSRUNews

:: BSRU News ::