สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5”
—-
ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5” ณ มรภ.เพชรบุรี
—-
เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://research.bsru.ac.th/news/ราชภัฏวิจัยครั้งที่-5
—-
ภาพ/ข่ายโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

:: BSRU News ::