ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุดสัญจร”

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุดสัญจร”
—-
เพื่อการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น e-Book , Online Database , NewsCenter , TCI

สามารถเลือกวันเวลาเพื่อรับการอบรมได้ดังนี้
พฤหัสบดี 21 มิ.ย. 61 และ ศุกร์ 22 มิ.ย. 61
รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้อง IT ชั้น 8 สำนักวิทยบริการฯ (อาคาร8)
—-
โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2JfEOF5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/library.bansomdej/
—-
#BSRUAnnouncement สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “ห้องสมุดสัญจร” #BSRUNews

:: BSRU News ::