ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานในมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ดาวน์โหลดประกาศ

:: BSRU News ::