สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาเซียนหรรษา” (ASEAN Fun Games)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการ “อาเซียนหรรษา ASEAN FUN GAMES”
บิงโกอาเซียน ใบ้คำอาเซียน ตะกร้าอาเซียน จับไข่ตะลุยอาเซียน
วันที่ 26 สิงหาคม – 16 กันยายน 2558
*ทุกวันพุธ เวลา 10.30 – 12.00 น.
ณ ห้อง Learning Commons สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20150803-01_aseanfungame

:: BSRU News ::