[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3 จำนวนที่รับ 1,105 ที่นั่ง ตั้งแต่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เตรียมพร้อมกันแล้วหรือยัง ประตูบ้านแห่งความสำเร็จกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง!!

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2561
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS) รอบ3
จำนวนที่รับ 1,105 ที่นั่ง
ตั้งแต่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
http://admission.bsru.ac.th

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่
http://admission.bsru.ac.th

:: BSRU News ::