[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – สาขาวิชา เคมี รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 3 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 รับจำนวน 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครระบบ TCAS รอบ 3

รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบ 3
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (วท.บ. เคมี)
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 รับจำนวน 30 ที่นั่ง
สมัครได้ที่ http://tcas.cupt.net

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#SCIENCEANDTECHNOLOGY
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#BANSOMDEJCHAOPRAYARAJABHATUNIVERSITY

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

:: BSRU News ::