เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน และภาพถ่ายทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๖ ปี ชิงโล่และเงินรางวัล

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ขออนุญาตหน่วยงานท่านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงโล่และเงินรางวัล   ใน ๒ หัวข้อดังนี้ค่ะ

๑. การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน”

๒. การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๖ ปี ภายใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกาล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย”

ผู้สมัคร ๑ ท่านมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งสองหัวข้อ หรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หัวข้อละไม่เกิน ๕ ผลงาน

เปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

โดยส่ง file ผลงานในรูปของ ดีวีดี หรือ ทั๊มไดร์ฟ มาที่

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาคาร ที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๓  เลขที่ ๑๐ ถ.เทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. โทร.02 -209-3757 /082 425 6495 /085-317-6420

สามารถโหลดใบสมัครและดูรายละเอียดต่างๆ ได้ที่

– เว็บไซต์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th

–  facebook      RCAC BKK ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

 

ใบสมัคร
ใบสมัคร-19

รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม-19

:: BSRU News ::