[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 มหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 มหาวิทยาลัย

วันที่ 25 เมษายน 2561 นายกสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะกรรมการสโมสรฯ ในกิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพนักศึกษาเครือข่ายฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการอบรม และมีอาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์(ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย
FB bsrunews

:: BSRU News ::